Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
USŁUGI
Mała firma sprzątająca duże obiekty
Personel sprzątający
Przykład - nr 3

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Mała firma sprzątająca powierzchnie sklepu meblowego i hale przemysłowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Sprzątane powierzchnie to pomieszczenia magazynowe. Czynności wykonywane na stanowiskach pracy: zamiatanie mechaniczne, odkurzanie. Obiekt jest sprzątany codziennie po 11 godzinach użytkowania. Stosowany sprzęt: zamiatarki mechaniczne – (szorująco-zbierające, w których stosowane są preparaty chemiczne w formie stężonej), profesjonalne odkurzacze przemysłowe, 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Na tym stanowisku pracy przeprowadzono oznaczanie aldehydów i ketonów oraz LZO.

ROK WYKONANIA POMIARÓW -
WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Formaldehyd

0,5

 

0,085

 

0,182

Acetaldehyd

5

 

0,048

 

Aceton

600

 

0,078

 

N-heksanal

40

 

0,048

 

Benzaldehyd

10

 

0,008

 

Ksyleny

100

 

0,006

 

Toluen

100

 

0,019

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne – Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pomieszczenia wyposażone były w wentylację grawitacyjną.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Pracownikom nie była udostępniona informacja na temat substancji wchodzących w skład stosowanych preparatów czyszczących.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.