Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
POLIGRAFICZNY
Zakład poligraficzny usługowy III, mały
Operator drukarki offsetowej
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw poligraficznych. Jest przedsiębiorstwem wykonującym usługi poligraficzne – druki offsetowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na rozpuszczalniki 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

aceton, izopropanol, toluen, etylobenzen,  ksyleny, kumen, 3- etylotoluen, 4- etylotoluen, mezytylen, 2- etylotoluen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,2,3-trimetylobenzen, 1,3-dietylobenzen, 1,4-dietylobenzen, 1,2-dietylobenzen, 

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2005

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

 

39,69

 

0,35

 

izopropanol

900

 

27,32

 

toluen

100

 

0,67

 

etylobenzen

100

 

13,27

 

m-ksylen

100

 

4,65

 

p-ksylen

100

 

0,75

 

o-ksylen

100

 

2,52

 

kumen

100

 

0,25

 

3-etylotoluen

100

 

0,84

 

4-etylotoluen

100

 

1,82

 

mezytylen

100

 

0,79

 

2-etylotoluen

100

 

0,53

 

1,2,4-trimetylobenzen

100

 

2,19

 

1,2,3-trimetylobenzen

100

 

0,02

 

1,3-dietylobenzen

100

 

0,11

 

1,4-dietylobenzen

100

 

0,27

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne  

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.