Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny III, duży
Obsługa linii lakierowania polewarki
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę dużych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są, z płyt wiórowych okleinowanych okleiną naturalną, z drewna litego twardego i miękkiego, meble i materiały podłogowe.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Lakierowanie powierzchni płytowych lakierami akrylowymi.

Odbieranie polakierowanych, mokrych wyrobów z linii.

Czas odbierania 4 h.

Pozostały czas: ręczne przecieranie papierem ściernym elementów po podkładzie, przygotowanie papieru, prace porządkowe na stanowisku

Stosowany preparat: lakiery akrylowe

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na lakiery akrylowe w skład, których wchodzą aceton, butan-2-on, octan etylu, 4-metylopentan-2-on, toluen, octan butylu, etylobenzen, p-, m-ksylen, octan metoksypropylu, o-ksylen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

1800

24,18

nw

0,85

butan-2-on

450

900

5,59

nw

octan etylu

200

600

65,41

nw

4-metylopentan-2-on

83

200

3,99

nw

toluen

100

300

27,74

nw

octan butylu

200

950

19,61

nw

etylobenzen

100

350

0,10

nw

p-, m-ksylen

100

350

1,61

nw

octan metoksypropylu

100

200

1,01

nw

o-ksylen

100

350

0,22

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe.

Pracownicy stosowali sprzęt ochrony dróg oddechowych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.