Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ZUŻYCIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Poradnik do samodzielnej kontroli stanu technicznego środków ochrony indywidualnej
- Krzysztof Baszczyński

Prezentowany poradnik zawiera najważniejsze informacje niezbędne do samodzielnego sprawdzania stanu technicznego środków ochrony indywidualnej. Jest on adresowany do bezpośrednich użytkowników tego sprzętu oraz pracowników służby BHP w zakładach pracy odpowiedzialnych za jego stan techniczny. Głównym założeniem publikacji było umożliwienie sprawdzenia stanu technicznego środków ochrony indywidualnej bez konieczności posługiwania się specjalistyczną aparaturą, a jedynie na podstawie oceny wzrokowej i prostych manualnych doświadczeń. W poradniku uwzględniono następujące grupy środków ochrony indywidualnej: - przemysłowe hełmy ochronne - sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - środki ochrony oczu i twarzy - środki ochrony układu oddechowego - środki ochrony rąk - środki ochrony nóg - odzież ochronną.

Poradnik w wersji PDF



Format: A4
Liczba stron: 138
ISBN: 978‐83‐7373‐079‐3
Rok wydania: 2010