Opisy zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIA TERMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY

 

Sposób postępowania przy wykorzystaniu aplikacji:
Kompleksowa metoda oceny zagrożeń w środowisku termicznym

 

 1. W pierwszej kolejności z  rozwijalnej listy wyboru należy wskazać:
  -  rodzaj środowiska termicznego
  oraz
  - etap oceny stanowiska


  Następnie należy wybrać opcję Pokaż.

 2. W drugim kroku dla poszczególnych parametrów wyświetlonej listy kontrolnej należy wybrać odpowiednie wartości. Gdy wszystkie parametry zostaną określone należy wybrać opcję Oceń.


  W wyniku oceny stanowiska zostanie wyświetlony podgląd listy kontrolnej w układzie: nazwa parametru, wybrana opcja oraz wartość wybranej opcji. 


  Dla II etapu oceny jeżeli przynajmniej jedna ocena parametru znajdzie się poza zakresem od -1 do 1 wówczas należy wypełnić szczegółową listę kontrolną. Po jej wypełnieniu i wybraniu opcji Oceń zostanie wyświetlony podgląd szczegółowej listy kontrolnej w układzie: nazwa parametru, wybrana opcja oraz wartość wybranej opcji.


  Jeżeli przynajmniej jedna ocena parametru listy kontrolnej znajdzie się poza zakresem od -1 do 1, wówczas zostanie wyświetlona tabela Proponowany zestaw działań profilaktycznych.

 3. Ocena każdego etapu jest zakończona tabelą Podsumowanie


  W tabeli Podsumowanie znajdują się linki do plików zapisanych w formacie edytora WORD.


  Wykorzystując podany link należy zapisać plik lokalnie na dysku komputera a następnie wypełnić zawarte w nim pola zgodnie z przeprowadzoną oceną.

  Ponadto w ostatnim wierszu tabeli Podsumowanie  znajduje się informacja o konieczności (bądź też jej braku) przeprowadzenia kolejnego etapu oceny.

 

Uwaga: W trakcie korzystania z aplikacji Kompleksowa metoda oceny zagrożeń w środowisku termicznym nie należy korzystać z przeglądarkowej opcji cofania się do poprzedniej strony. Aby dokonać zmian na liście/-ach kontrolnych trzeba cały proces oceny środowiska termicznego na stanowisku rozpocząć od nowa tj. dla wybranego środowiska termicznego oraz etapu oceny wybrać opcję Pokaż.

 

>> Przejdź do aplikacji <<