Wypadki
WYPADKI PRZY PRACY ROLNICZEJ

 

Książki - wypadki przy pracy rolniczej

 

Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników (broszura i kwestionariusz)
- Anna Groborz

Publikacja przeznaczona dla inspektorów ds. prewencji wypadkowej KRUS, specjalistów ds. BHP, rolników indywidualnych, pracodawców w sektorze rolnictwa oraz naukowców prezentująca stworzone w CIOP-PIB kompleksowe narzędzie do oceny obciążenia rolników czynnikami fizycznymi, psychicznymi, środowiskowymi oraz wynikającymi z organizacji pracy. Celem jest zmniejszenie wypadkowości w sektorze rolnictwa.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-162-2
Rok wydania: 2013