Wypadki
WYPADKI PRZY PRACY ROLNICZEJ

 

Statystyka wypadków przy pracy rolniczej w latach 2003 - 2017

 

Wg danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w  latach 2003 - 2017 zgłoszono podane w tabeli poniżej liczby wypadków przy pracy rolniczej, z czego wypłacono odszkodowania w liczbie podanej w kolumnie "Liczba wypłaconych odszkodowań". 

 

Rok

Liczba zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej 
do KRUS

Liczba wypłaconych odszkodowań

Liczba wypadków śmiertelnych zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań

Liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych (wg decyzji powodujących wypłatę
jednorazowych odszkodowań)

2017

18161

13250

69

10,2

2016

19110

13662

83

10,1

2015

20154

14380

63

10,3

2014

21939

15649

77

10,8

2013

23374

15806

77

10,7

2012

24008

16537

92

11,0

2011

25772

16574

81

10,9

2010

26305

16897

89

10,9

2009

26950

17620

102

11,2

2008

27722

17956

95

11,3

2007

29363

18723

94

11,6

2006

32564

20651

 123

12,9

2005

33556

20869

128

13,3

2004

42060

28033

173

17,7

2003

52556

31666

211

20.0

             

Powyższe dane dotyczące wypadków przy pracy rolniczej w latach 2003-2917 graficznie przedstawiono na wykresach na Rys. 1, Rys. 2 i Rys. 3. 

 

 

Rys. 1. Liczba zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej w latach 2003 - 2017 oraz liczba wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
Źródło danych: Raporty KRUS dotyczące wypadków przy pracy rolniczej w okresie 2003-2018

 

 

Rys. 2. Liczba wypadków przy pracy rolniczej na 1000 ubezpieczonych w latach 2003 - 2017 (wg liczby wypłaconych odszkodowań).
Źródło danych: Raporty KRUS dotyczące wypadków przy pracy rolniczej w okresie 2003-2018

 

 

Rys. 3. Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy rolniczej w latach 2003 - 2017.
Źródło danych: Raporty KRUS dotyczące wypadków przy pracy rolniczej w okresie 2003-2018