Stanowiska pracy
OCHRONA RADIOLOGICZNA W RENTGENODIAGNOSTYCE

 

Podsumowanie

 

Obecnie, chociaż ludzkość ma już duży zasób wiedzy na temat skutków promieniowania rentgenowskiego, to występujące skutki stochastyczne nie pozwalają określić uśrednionej dawki progowej promieniowania, o którym mowa w artykule. Bez względu zatem na rodzaj wykonywanego badania rtg należy stosować opisane w artykule środki ochrony radiologicznej.

Obserwacje przeprowadzone w ciągu 2 lat w 33 jednostkach ochrony zdrowia wykazały wiele niezgodności w przestrzeganiu przepisów w zakresie ich stosowania. Pojawiające się nieprawidłowości w różnych typach jednostek ochrony zdrowia powtarzają się, co jest spowodowane w znacznej większości czynnikiem ludzkim. Zapominanie, chęć uniknięcia dodatkowych kosztów, nieświadomość - to tylko niektóre z nich. Na pierwszy rzut oka wydają się nieistotne, jednak częstotliwość ich występowania powoduje, że nabierają większej wagi i wymagają działań korygujących. Znamiennym przykładem niestosowania bezpiecznej odległości operatora aparatu rtg lub innych pracowników od źródła promieniowania jest sytuacja w gabinecie stomatologicznym, gdy stomatolog wykonuje zdjęcie rtg, a w tym samym czasie i w tym samym pomieszczeniu jego asystent/ka przeprowadza segregację dokumentacji, zupełnie lekceważąc wykonywane zdjęcie rtg. Wynika to zazwyczaj z niewiedzy asystenta/ki, ale również z braku wiedzy i świadomości stomatologa. Takie przykłady można mnożyć.

Proponowane rozwiązania są adekwatne do napotkanych sytuacji - warto je wdrożyć w swojej pracowni. Przy ich projektowaniu starano się obniżyć koszty wdrożenia do minimum. Dzięki temu zaproponowane rozwiązania mogą zostać zastosowane w każdej jednostce ochrony zdrowia.