Stanowiska pracy
BHP - ELEKTROWNIE WIATROWE

 

Postępowanie podczas wypadków i awarii

 

Wśród osób wchodzących na turbinę wiatrową powinny znajdować się osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy, które, jak sama nazwa wskazuje, będą pierwszymi osobami ratującymi ofiary wypadków lub nagłych chorób na miejscu zdarzenia do czasu przybycia wyspecjalizowanych służb lub przewiezienia danej osoby do szpitala.

Jeśli w gondoli lub innym miejscu elektrowni wiatrowej mają być wykonywane prace powodujące iskrzenie, należy poprosić o specjalne zezwolenie na ich prowadzenie. Przed wykonaniem tych prac należy usunąć z otoczenia pozostałości oleju. Podczas ich wykonywania należy mieć do dyspozycji gaśnicę oraz, w razie potrzeby, korzystać z koców przeciwpożarowych. Jeśli w elektrowni lub jej pobliżu wybuchnie pożar, należy natychmiast zawiadomić o tym podstację w celu odłączenia od sieci energetycznej. Obszar w otoczeniu turbiny musi zostać ewakuowany i odgrodzony.

Pożar należy gasić odpowiednimi gaśnicami proszkowymi lub zawierającymi dwutlenek węgla (śniegowymi). W żadnym razie nie należy używać wody. Należy pamiętać, że gaśnicy śniegowej nie wolno używać w zamkniętym pomieszczeniu o niewielkich wymiarach, jeśli nie stosuje się odpowiedniej ochrony dróg oddechowych.

Operatorzy przebywający w gondoli muszą być wyposażeni w trójkąt ewakuacyjny (jeden na parę pracowników), którego należy użyć w razie zajścia konieczności ewakuacji pracownika, który uległ wypadkowi i któremu - z uwagi na jego stan - nie będzie można założyć standardowych, wskazanych przez firmę, szelek ochronnych

Sprzętem stosowanym do przeprowadzania procedury ewakuacji z turbiny wiatrowej w przypadku, gdy jej przeprowadzenie w standardowy sposób okaże się niemożliwe, jest system zjazdu awaryjnego. Sprzęt ten musi się znajdować w gondoli i należy się upewnić, że długość jego lin jest odpowiednio dobrana do wysokości turbiny wiatrowej.

Niezbędne jest praktyczne przeszkolenie pracowników w odpowiednim manewrowaniu, w celu zwolnienia nacisku wywieranego przez przyrząd samozaciskowy na linę po zaczepieniu liny w prawidłowym położeniu na ręcznym przyrządzie zjazdowym, aby umożliwić bezpieczny zjazd pracownika na dół. Aby przeprowadzić ewakuację należy zjechać razem z poszkodowanym przyczepionym do linki kotwiczącej osoby ratującej. Poszkodowany musi zjechać na ziemię przed asekurującą go osobą. Należy uważać na to, aby nie zjeżdżać zbyt gwałtownie.

Poszkodowany musi otrzymać możliwie jak najszybciej pomoc medyczną i podczas jej udzielania należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza wówczas, gdy przez kilka minut pozostał on nieruchomo zawieszony na szelkach. Wówczas należy ułożyć go w pozycji leżącej, aby zmniejszyć urazy i ból spowodowane jego zawieszeniem na szelkach bezpieczeństwa.