Stanowiska pracy
BHP - ELEKTROWNIE WIATROWE

 

Techniczne środki ochronne

 

Środki ochrony zbiorowej

 

W elektrowniach wiatrowych stosuje się wiele typowych rozwiązań technicznych środków ochrony zbiorowej, do których należą zwłaszcza osłony ruchomych elementów mechanicznych w gondoli (piasty, wału, przekładni i generatora itp.), a także środki ochrony przed upadkiem z wysokości (barierki przy schodkach do wejścia na dolnym poziomie wieży oraz na dachu gondoli.

Dla zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na dachu gondoli na turbinie lub na wieży rozmieszcza się tam punkty zakotwiczenia, a gdzie to możliwe również prowadnice dla przesuwnych wózków, do których przypina się pracownik.

Z gondoli powinna być zapewniona możliwość ewakuacji pracowników po zewnętrznej stronie wieży za pomocą systemu zjazdu awaryjnego (rys.3).

Elektrownia wiatrowa powinna być wyposażona w urządzenia do awaryjnego zatrzymywania w szafach sterowniczych na dolnym poziomie wieży (rys.4) oraz w gondoli, a także w wyłączniki główne obwodów oraz odłącznik od sieci energetycznej. Przy urządzeniach odłączających powinny być umieszczone kłódki do ich zamknięcia w położeniu odłączenia.

 

Rys. 3: Przykład systemu zjazdu awaryjnego

 

 

Rys. 4: Szafka z wyłącznikiem głównym na dolnym poziomie wieży

 

W miejscach, gdzie są wykonywane czynności przeglądowe i konserwacyjne powinno być zapewnione oświetlenie robocze, a dla potrzeb ewakuacyjnych oświetlenie awaryjne.

W elektrowni wiatrowej, zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, powinien być dostępny sprzęt ppoż. a także właściwe znaki bezpieczeństwa, np. znak zakazu wstępu przy wejściu do wieży (rys.5) albo oznakowanie ostrzegawcze sygnalizujące strefę zagrożenia upadkiem przedmiotów.

 

 

Rys. 5: Znak zakazu wstępu przy wejściu do wieży elektrowni wiatrowej

 

      Instalacja systemu asekuracji

 

Przed rozpoczęciem instalacji należy oznakować strefę prac, informując o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym i ryzyku upadku zawieszonych ładunków.

Wszystkie prace muszą być wykonywane przy zatrzymanej maszynie. Należy zablokować mechanicznie wirnik. Należy również zablokować – przy pomocy kłódki - główny wyłącznik w pozycji "rozłączony".

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w ramach przewidzianych prac w gondoli, powinno być wciągnięcie na górę systemu zjazdu awaryjnego przy pomocy wciągnika w gondoli. Ekwipunek (liny, lonże, absorbery, karabińczyki itp.) powinien stanowić specjalistyczny atestowany sprzęt używany w ratownictwie górskim i wysokościowym.

Następnie należy zamontować po 2 liny (o długości większej o ok. 5 m od wysokości wieży oraz nośności pozwalającej bezpiecznie unieść obciążenie dynamiczne dwóch pracowników z ekwipunkiem) na każdego pracownika wykonującego prace w koszu. Upewnić się, że dotykają one bez problemu podłoża. Funkcją jednej z nich jest zatrzymanie upadku pracownika w razie wypadku, zaś druga umożliwia zejście operatora z kosza. Obie liny, w jakie wyposażony jest każdy pracownik, muszą być różnych kolorów tak, aby móc szybko zidentyfikować linę asekuracyjną.

Punktami kotwiczenia służącymi do zamocowania liny asekuracyjnej powinny być atestowane śruby oczkowe do podnoszenia ładunków. Należy używać zawsze, co najmniej 2 mocowań na linę tak, aby jedno z nich działało wyłącznie w razie usterki elementu głównego. Należy również upewnić się, że sprzęt roboczy, liny i karabińczyki znajdują się w dobrym stanie.

Po spięciu i zamocowaniu należy wysunąć liny na zewnątrz gondoli i umieścić je w miejscu, w jakim będzie się z nich korzystać, oraz sprawdzić, czy dosięgają ziemi. Należy też w miejscach narażenia, np. na styku z łopatami, balustradą czy pokrywą włazu gondoli, zamieścić elementy chroniące liny przed przecięciem lub przetarciem. Liny używane, jako podnoszące lub opuszczające należy zakotwiczyć do ziemi lub umieścić na ich końcach balast. Sprawdzić wszystkie zamocowania.

 

 

Środki ochrony indywidualnej i wyposażenie pracowników

 

Pracownicy podejmujący działania w elektrowni wiatrowej powinni być ubrani w odzież roboczą lub ochronną z dobrze widocznymi w nocy elementami odblaskowymi dostosowaną do wykonywanej pracy i warunków atmosferycznych.

Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz elektrowni wiatrowej pracownicy powinni nosić hełm ochronny z osłoną podbródka.

Do najczęściej używanych środków ochrony indywidualnej należą też:

  • obuwie ochronne z podeszwą przeciwpoślizgową
  • rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (oraz w zależności od wykonywanych prac, chroniące przed innymi zagrożeniami lub czynnikami, np. rękawice elektroizolacyjne, odporne na czynniki termiczne lub chemiczne)
  • okulary ochronne
  • ochronniki słuchu - w zależności od rodzaju wykonywanych prac (przeglądu lub konserwacji pracującej turbiny wiatrowej
  • pasy krzyżowo-lędźwiowe przydatne do ręcznych prac transportowych

Pracownicy powinni mieć do dyspozycji szelki bezpieczeństwa (rys.6) oraz po dwie elastyczne linki bezpieczeństwa z absorberem energii, hakiem o dużym rozwarciu na jednym końcu i karabińczykiem na drugim, a także urządzenie samozaciskowe przesuwne chroniące przed upadkiem z wysokości.

 

 

Rys. 6. Przykład konstrukcji szelek bezpieczeństwa: 1- grzbietowa klamra, zaczepowa, 2- piersiowa klamra zaczepowa, 3- klamra pasa biodrowego, 4- pas biodrowy

 

Pracownicy powinni być również wyposażeni w przenośne wiatromierze, latarki zwykłe i czołowe oraz środki łączności bezprzewodowej.