Sprawy ogólne BHP
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA W BHP

 

Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2012 str. 18-21

Dr Inż. Andrzej Grabowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Z jednej strony szkolenia powinny być prowadzone w warunkach jak najbardziej przypominających rzeczywiste, nawet w przypadku prac niebezpiecznych, tak aby pracownik mógł uzyskać wysoki poziom kompetencji. Z drugiej zaś strony szkolenia nie powinny narażać ludzi na niebezpieczeństwo i ewentualne koszty związane z uszkodzeniem mienia. Te z pozoru sprzeczne wymagania spełniają realistyczne symulacje komputerowe i rzeczywistość wirtualna. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania do szkolenia pracowników zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej, symulatorów szkoleniowych, rzeczywistości rozszerzonej oraz systemów tzw. naturalnego interfejsu.Możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2011 str. 6-8

Mgr Inż. Paweł Budziszewski Dr Inż. Andrzej Grabowski Mgr Inż. Jarosław Jankowski Mgr Inż. Marcin Milanowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł przedstawia metodę wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej podczas prowadzenia prac badawczych dotyczących osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy. Korzystając z symulowanego stanowiska pracy składającego się z komputerowych modeli wszystkich istotnych obiektów rzeczywistego środowiska, można ocenić możliwość wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną, zaproponować stosowne modyfikacje, a następnie przetestować ich zasadność oraz wpływ na wygodę i wydajność pracy. W każdym z tych etapów uczestniczy niepełnosprawny pracownik, dzięki czemu wynikowe stanowisko dostosowane jest do jego potrzeb i preferencji.Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji wypadków przy pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2011 str. 4-6

Mgr Inż. Marcin Milanowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Inż. Paweł Budziszewski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Wypadki przy pracy to zjawisko bardzo powszechne. Mogą skutkować one kalectwem, a nawet śmiercią pracownika. Często okoliczności zajścia wypadku nie są znane, np. z powodu braku naocznych świadków lub ich sprzecznych zeznań. Znajomość przebiegu i przyczyny wypadku przy pracy może być bardzo pomocne przy rozstrzyganiu kwestii spornych, np. w procesie sądowym. Inną zaletą może być zapobieganie wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym realizowane są prace związane z wykorzystaniem symulacji komputerowej do rekonstruowania wypadków przy pracy. Dzięki temu możliwe jest ustalenie prawdopodobnej przyczyny wypadku.