Sprawy ogólne BHP
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA W BHP

 

PIŚMIENNICTWO

 

[1]    D. Podgórski The use of tacit knowledge in occupational safety and health management systems. "JOSE" 16 (2010)

[2]    Bruce W. Knerr Immersive Simulation Training for the Dismounted Soldier. U.S. Army Research Institute, Simulator Systems Research Unit, 2007

[3]    P Budziszewski, A. Grabowski, M. Milanowicz, J. Jankowski Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do projektowania oraz adaptacji stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. „Bezpieczeństwo Pracy"5(476)2011

[4]    M. Milanowicz, P. Budziszewski Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji wypadków przy pracy. „Bezpieczeństwo Pracy" 3 (474) 2011

[5]    T. Winkler et all Historia, stan aktualny i perspektywy wykorzystania grafiki komputerowej w modelowaniu i wizualizacji zagrożeń na stanowiskach pracy w górnictwie. Materiały na konferencję pn. XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2011, Kraków, 21-25 lutego 2011

[6]    M. Nakanishi Application of digital manuals with a retinal imaging display in manufacturing: Behavioral, physiological, and psychological effects on workers. "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries" (w druku)

[7]    M. Dźwiarek Application prospects of the augmented reality technology for improving safety of machine operators. In: Human - Computer Interaction. New Developments. K. Asai (ed.) In-Tech, Vienna, Austria 2008

[8]    D. Michalak, T. Winkler, £. Jaszczyk Zastosowanie technologii Augmented Reality oraz RFID w szkoleniach operatorów maszyn. Materiały na konferencję pn. XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata, 10-14 maja 2010. „Mechanik" 7/2010