Sprawy ogólne BHP
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA W BHP

 

Rzeczywistości wirtualna - zastosowania w szkoleniach BHP

 

 

Techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność na wielu płaszczyznach. Ich podstawowym założeniem jest jednak prowadzenie badań w środowisku wirtualnym, stworzonym dzięki komputerowej symulacji zjawisk zachodzących w rzeczywistym świecie.

Zastosowanie VR jest również korzystne w zakresie rozwoju narzędzi do wspomagania zarządzania wiedzą, w tym do pozyskiwania i transferu wiedzy ukrytej [1j. Współczesne systemy VR są już w stanie generować wirtualne środowiska o jakości pozwalającej dobrze symulować różnorodne warunki pracy i życia ludzi, a tym samym mogą skutecznie wspomagać procesy nauczania w różnych złożonych sytuacjach. Im więcej zmysłów bierze udział w procesie uczenia i im bardziej zaangażowany jest mózg, tym lepiej przetwarzane informacje będą zachowane i zapamiętane. Zastosowania VR powodują więc wzrost ludzkich możliwości i motywacji do absorbowania nowej wiedzy, a tym samym do modyfikowania niewydajnych i błędnych procedur postępowania w pracy. W szczególności poprzez wykorzystywanie opisów rzeczywistych wydarzeń do tworzenia symulacji w wirtualnych środowiskach metoda ta może również zapewnić skuteczne wsparcie w procesie przekazywania wiedzy ukrytej, również w obszarze bhp [1j.

 

 

W serwisie przedstawiono możliwości wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do szkolenia pracowników: zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej, symulatorów szkoleniowych, rzeczywistości rozszerzonej oraz systemów tzw. naturalnego interfejsu.

 

 

__________________________________

 

[1]    D. Podgórski The use of tacit knowledge in occupational safety and health management systems. "JOSE" 16 (2010)

 

 
Polecamy

Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+

zobacz

 

 

Europejska Kampania 2016-2017 pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

zobacz

 

 

Opracowane przez międynarodowy zespół ekspertów Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, związanych z wykonywaniem 80 różnych zawodów, zalecenia dotyczące działań i środków profilaktycznych.

zobacz

 
 

CHEMPYŁ - baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, wspomagająca ocenę narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

zobacz