Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Zatrudnianie pracowników

 

Pomimo wahań ekonomicznych korzystne dla pracodawców małych firm budowlanych (w tym również w aspekcie bhp) jest zatrudnianie stałych pracowników. Poprawie stanu bezpieczeństwa nie służą doraźne metody zatrudniania np.: „na telefon” (skutki: brak szkoleń, niepewne kwalifikacje, brak nadzoru, odzieży roboczej, itd.). Sposobem na zatrzymanie dobrych pracowników może być zróżnicowanie wynagrodzenia dla pracowników wykwalifikowanych i nie wykwalifikowanych. W ten sposób najlepsi pozostaną w firmie a rotacja zatrudnienia zmniejszy się. Jako standard należy przyjąć zatrudnienie tylko na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Wskazane jest również stosowanie przez podwykonawców odpowiednich kryteriów przy przyjmowaniu do pracy, włączając w tę procedurę także sprawdzanie danej osoby na podstawie danych z firm gdzie pracowała, a także brak tolerancji dla picia alkoholu w pracy.