Szczególne rodzaje pracy
CZAS PRACY KIEROWCY

 

Problematyka wypadkowości wśród kierowców flotowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2010 str. 4-8

Dr Krystyna Zużewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Doc. Dr Hab. Maria Konarska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Celem artykułu jest pokazanie skali problemu wypadkowości wśród kierowców flotowych, czyli pracowników, którzy nie są kierowcami zawodowymi, ale wykorzystują samochody służbowe lub własne podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wśród kierowców flotowych są handlowcy, ekonomiści, kadra zarządzająca. W roku 2007 kierowcy flotowi stanowili ok. 70% poszkodowanych w wypadkach przy pracy w trakcie kierowania pojazdem na terenie transportu publicznego, w tym ok. 6% ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. W grupie poszkodowanych kierowców flotowych, ok. 26% stanowiły kobiety. Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowania w tej grupie pracowników konieczne jest wprowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz respektowanie zasad doboru pracowników z uwzględnieniem predyspozycji do kierowania pojazdem.Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2010 str. 9-13

Mgr Inż. Mariusz Pułkowski Stowarzyszenie Doradców Ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (Dgsa) Dr Inż. Wojciech Domański Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono najważniejsze aspekty bezpieczeństwa transportu drogowego paliw płynnych w cysternach. Przedstawiono obowiązki uczestników przewozu paliw płynnych wynikające z umowy ADR oraz zasady załadunku i rozładunku cystern paliwami płynnymi. Omówiono przepisy dotyczące oznakowania jednostki transportowej przewożącej paliwa płynne. Opisano obowiązkowe wyposażenie jednostki transportowej przewożącej po drogach publicznych towary niebezpieczne, jakimi są paliwa płynne.


Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2010 str. 14-17

Ppłk Dr N. Med. Mariusz Goniewicz Uniwersytet Medyczny W Lublinie Mgr Krzysztof Goniewicz Uniwersytet Medyczny W Lublinie

Wypadki drogowe stanowią poważny problem współczesnego świata. Są jedną z głównych przyczyn wszystkich urazów, które to stanowią trzecią przyczynę zgonów na świecie. Każdego roku na drogach świata ginie około miliona osób dorosłych i dzieci, a kilkanaście milionów zostaje rannych. Umieralność z powodu obrażeń poniesionych w wyniku wypadków drogowych stanowi 2,2% wszystkich zgonów na świecie. W artykule przedstawiono epidemiologię wypadków drogowych w Polsce w latach 1990-2009 ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce związane z niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego (nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego). W latach 1990-2009 na polskich drogach wydarzyło się ponad milion 61 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 126 000 osób, a ponad milion 336 tysięcy zostało rannych. Pomimo różnorakich działań, które są podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach liczba rannych i zabitych na skutek wypadków drogowych jest w dalszym ciągu bardzo duża, a straty ponoszone przez społeczeństwo wysokie. Aby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach naszego kraju konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych działań mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.Ramy prawne bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (1) - ADR
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2010 str. 17-21

Kpt. Mgr Inż. Krzysztof Łangowski Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Tucholi

W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z: obowiązkami podmiotów realizujących przewóz, ochroną towarów dużego ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrolą administracyjną, wymaganymi dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia dorady do spraw bezpieczeństwa (DGSA). Wspomniano także o kilku ważniejszych zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2009.