Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO UŻYTKU POZAZAWODOWEGO

 

Środki ochrony indywidualnej - zasady oceny zgodności

źródło: Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej  przeznaczonych do użytku pozazawodowego, mgr inż. Adam Pościk - CIOP-PIB


Ocena zgodności

    Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności oraz sposób znakowania środków ochrony indywidualnej, zależą od rodzaju konstrukcji środka ochrony indywidualnej oraz od poziomu ryzyka, przed którymi chronią.  W dyrektywie 89/686/EWG wyroby zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od  ryzyka przed który chronią oraz złożoności ich konstrukcji:
     Do pierwszej kategorii ryzyka zaliczane są wyroby o prostej konstrukcji, chroniące przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane przez użytkownika danego środka (np. okulary przeciwsłoneczne).
    W przypadku wyrobów zaliczanych do „pierwszej kategorii” ryzyka producent jest zobowiązany do:

  • określenia wymagań zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
  • wyboru środków technicznych pozwalających spełnić te wymagania (np. w postaci zastosowania norm zharmonizowanych)
  • skompletowania dokumentacji technicznej wyrobu
  • przeprowadzenia odpowiednich badań oraz oceny ich wyników
  • przygotowania i podpisania deklaracji zgodności WE w przypadku pozytywnej oceny
  • oznakowania wyrobu znakiem CE.


    Ocena typu nie jest wymagana w przypadku środków ochrony indywidualnej zaliczanych do „pierwszej kategorii” ryzyka.
    Do drugiej kategorii ryzyka zaliczane są wyroby przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami mogącymi powodować urazy (niesklasyfikowane do kategorii pierwszej i trzeciej).
Dla wyrobów zaliczanych do „drugiej kategorii” ryzyka, producent oprócz postępowania tak jak dla „kategorii 1”, jest zobowiązany do zgłoszenia wyrobu do jednostki notyfikowanej, w celu przeprowadzenia procedury oceny typu.
   Do trzeciej kategorii ryzyka zaliczane są wyroby o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony zdrowia lub życia.
Dla wyrobów zaliczanych do „3 kategorii ryzyka” oprócz postępowania tak jak dla drugiej kategorii ryzyka producent powinien wdrożyć oraz uzyskać odpowiedni certyfikat:

  • systemu kontroli jakości WE dla wyrobu końcowego wg art. 11A dyrektywy lub
  • system zapewnienia jakości produkcji WE poprzez monitorowanie wg art. 11B dyrektywy 89/686/EWG.


  W tabeli podano klasyfikację wybranych środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych z uwzględnieniem kategorii ryzyka.

 

Tabela

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ STOSOWANYCH PODCZAS UPRAWIANIA WYBRANYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH WEDŁUG KATEGORII RYZYKA
                                                                                     

Lp.

Dyscyplina     sportu

Rodzaj     środków ochrony indywidualnej

Kategoria ryzyka

1

Alpinizm

kaski
pętle
klamry  i liny
kotwice  lodowe
haki
dynamiczne liny do wspinaczki
raki
kostki
karabińczyki
kostki    cierne
uprzęże
bloczki linowe

II
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III

2

Hokej  na lodzie

kaski
ochraniacze tułowia, łokci, goleni, kolan dla bramkarzy i graczy w polu

II

I

3

Hokej  na trawie

ochraniacze    rąk
ochraniacze    ramion
ochraniacze    klatki piersiowej
ochraniacze    brzucha
ochraniacze    nóg
ochraniacze    stóp
ochraniacze    narządów płciowych

I

4

Jazda na skuterach śnieżnych oraz bobslejach

kaski

II

5

Jeździectwo

kaski jeździeckie
kurtki ochronne
ochraniacze    ciała
ochraniacze    barków

II
I
I
I

6

Kajakarstwo

kamizelki    ratunkowe – 100 N
środki    asekuracyjne – 50 N
kamizelki    ratunkowe – 100 N

II
II
II

7

Kajakarstwo    i sporty wodne na wodach płynących klasy od 1 do 4

kaski do sportów wodnych na wodach płynących klasy od 1 do 4
kamizelki    ratunkowe – 100 N

II

II

8

Narciarstwo    zjazdowe

kaski
gogle    narciarskie

II
I

9

Nurkowanie

sprzęt do oddychania autonomiczne aparaty do  nurkowania obiegu otwartego ze sprężonym nitroxem i tlenem

sprzęt do oddychania autonomiczne aparaty do nurkowania z obiegiem zamkniętym.

sprzęt do oddychania – aparaty powietrzne butylowe do nurkowania ze prężonym   powietrzem, z obiegiem otwartym

III
III
III

10

Piłka    nożna

ochraniacze    goleni

I

11

Saneczkarstwo

kaski

II

12

Snowboard

kaski
gogle    narciarskie
ochraniacze    nadgarstków
ochraniacze    dłoni
ochraniacze    kolan
ochraniacze    łokci

II
I

I

13

Sporty    lotnicze

kaski  dla paralotniarzy i lotniarzy  typ HPG
kaski dla motolotniarzy i pilotów ultralekkich samolotów  typ UL

II

14

Sporty    rolkarskie

kaski
ochraniacze    nadgarstków
ochraniacze    dłoni
ochraniacze    kolan
ochraniacze    łokci

II
I

15

Szermierka

ochraniacze    rąk
ochraniacze    ramion
ochraniacze    klatki piersiowej
ochraniacze    brzucha
ochraniacze    nóg
ochraniacze    narządów płciowych
ochraniacze    twarzy

I

16

Sztuki    walki

ochraniacze    śródstopia
ochraniacze    goleni
ochraniacze    przedramion
ochraniacze    tułowia
ochraniacze    głowy
ochraniacze    narządów płciowych
ochraniacze    piersi kobiet

I
I
I
I
I
I
I

17

Turystyka    rowerowa

kaski
odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego
okulary    przeciwsłoneczne

II

I
I

18

Żeglarstwo

kamizelki    ratunkowe – 100 N
kamizelki    ratunkowe – 150 N
kamizelki    ratunkowe – 275 N
kombinezony    przeciwzanurzeniowe do stałego noszenia
środki    asekuracyjne – 50 N

II
II
II

II
II