Sprawy ogólne BHP
UBEZPIECZENIE WYPADKOWE ZUS

 

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Poradnik w wersji elektronicznej (format PDF), dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

LINK w ZUSFormat: A4
Liczba stron: 41
Rok wydania: 2017


Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Poradnik w wersji elektronicznej (format PDF), dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

LINK->ZUSFormat: A4
Liczba stron: 20
Rok wydania: 2015