Stanowiska pracy
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM

 

Biomasa – zalecenia do oceny i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Poradnik prezentujący rodzaje biomasy, związane z nią szkodliwe czynniki biologiczne oraz zagrożenia zdrowotne, na które narażeni są pracownicy elektrowni i elektrociepłowni, w których odbywa się spalanie biomasy. W publikacji zawarto także zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na biomasę wraz z listą kontrolną pytań.

 

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-142-4
Rok wydania: 2013


Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników (broszura i kwestionariusz)
- Anna Groborz

Publikacja przeznaczona dla inspektorów ds. prewencji wypadkowej KRUS, specjalistów ds. BHP, rolników indywidualnych, pracodawców w sektorze rolnictwa oraz naukowców prezentująca stworzone w CIOP-PIB kompleksowe narzędzie do oceny obciążenia rolników czynnikami fizycznymi, psychicznymi, środowiskowymi oraz wynikającymi z organizacji pracy. Celem jest zmniejszenie wypadkowości w sektorze rolnictwa.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-162-2
Rok wydania: 2013


Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość
- Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego

Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego


Rok wydania: 2002


CHOROBY ZAWODOWE I POZAZAWODOWE W ROLNICTWIE
- Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego

Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie.Rok wydania: 2000


Zagrożenia fizyczne w rolnictwie
- Leszek Solecki

Zagrożenia fizyczne w rolnictwie Praca zbiorowa pod redakcją dra Leszka Soleckiego


Rok wydania: 1999
http://www.imw.lublin.pl/index.php?go=incl/monografie


Zagrożenia biologiczne w rolnictwie
- Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jacka Dutkiewicza

Zagrożenia biologiczne w rolnictwie Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jacka Dutkiewicza


Rok wydania: 1998
http://www.imw.lublin.pl/index.php?go=incl/monografie


Zagrożenia chemiczne w rolnictwie
- Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Pomorskiej

Zagrożenia chemiczne w rolnictwie Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Pomorskiej


Rok wydania: 1997
http://www.imw.lublin.pl/index.php?go=incl/monografie