Szczególne rodzaje pracy
RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

 

METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
- M. Konarska, M. Widerszal-Bazyl

W poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej. Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: 20 cm
Liczba stron: 70
ISBN: 83-7373-100-8
Rok wydania: 2002