Stanowiska pracy
KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY


Sprawdź,
czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne ?

Przykłady organizacji przestrzennej i układów stanowisk komputerowych