Źródło opracowania

 

Serwis pn. "Pierwsza Pomoc" opracowano na podstawie zaktualizowanych materiałów zawartych w książce:

 

    • "PIERWSZA POMOC w zakładzie pracy"
      autorzy: Joanna Bugajska, Witold Gacek, Jolanta Skowroń, Agnieszka Szczygielska
      wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010 r.

 

Serwis opracowany w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych  przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.