Poszkodowany nie oddycha – uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze

 

  Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo:

 • zleć przyniesienie AED, jeśli jest na wyposażeniu zakładu pracy
 • przekręć poszkodowanego na plecy, upewnij się, że leży na twardym, płaskim podłożu
 • rozpocznij uciskanie klatki piersiowej, tj.:
  • ułóż nadgarstek (nasadę) jednej ręki na mostku na środku klatki piersiowej
  • umieść drugą rękę na pierwszej i złącz (spleć) palce obu rąk, co zapobiegnie wywieraniu ucisku na żebra; nie wywieraj ucisku na nadbrzusze ani na najniższą część mostka
  • pochyl się nad poszkodowanym, wyprostuj łokcie i naciskaj pionowo w dół na mostek w taki sposób, aby obniżał się o 5 cm (nie więcej niż 6 cm); aby wykonać taką czynność, przyjmij pozycję pionową ramion i przedramion w stosunku do klatki piersiowej poszkodowanego
  • zwolnij nacisk, nie odrywając dłoni od mostka poszkodowanego, a następnie powtarzaj ucisk z częstością nie mniej niż 100  uciśnięć na minutę (nie więcej niż 120 na minutę); uciśnięcie i zwolnienie ucisku powinno zabierać tyle samo czasu.

 

Miejsce uciskania klatki piersiowej  

Wyszukaj miejsce uciskania na środku klatki piersiowej (mostka)

Uciskanie klatki piersiowej
Uciskanie klatki piersiowej

 

 • po 30 uciśnięciach klatki piersiowej odchyl poszkodowanemu głowę, unieś brodę i wykonaj 2 efektywne wdmuchnięcia, tj.:
  • odchyl głowę i unieś brodę poszkodowanego
  • zaciśnij skrzydełka nosa kciukiem i palcem wskazującym ręki, która znajduje się na czole poszkodowanego
  • pozwól poszkodowanemu na niewielkie otwarcie ust, utrzymuj brodę uniesioną do góry
  • weź głęboki wdech i przyłóż szczelnie swoje usta do ust poszkodowanego, upewniając się, że ma on dobrze uszczelniony nos
  • mocno wdmuchuj powietrze w usta poszkodowanego, obserwując unoszenie się klatki piersiowej; jedno pełne wdmuchnięcie wykonuj przez 1 s – objętość wdmuchiwanego powietrza wynosi 500 – 600 ml
  • utrzymując głowę poszkodowanego odchyloną, a brodę wysuniętą (uniesioną), odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i pozwól, żeby jego klatka piersiowa opadła
  • wykonaj drugie wdmuchnięcie
  • natychmiast po tym umieść ręce z powrotem na mostku
  • kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i wdmuchiwanie powietrza w stosunku 30 do 2 do czasu przybycia wykwalifikowanych ratowników.

Udrożnienie dróg oddechowych     Wdmuchiwanie powietrza 

Udrożnij drogi oddechowe; zaciśnij nos i wdmuchuj powietrze

 

 • gdy AED będzie już dostępne, przerwij PPŻ, włącz go i naklej elektrody, lub poproś inną osobę o pomoc w wykonaniu tej czynności, nie przerywając PPŻ
 • postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi (wizualnymi) AED – nie wykonuj czynności niezalecanych przez urządzenie
 • kontynuuj działania zgodnie z zaleceniami AED do chwili przybycia pomocy kwalifikowanej lub momentu, gdy poszkodowany zacznie reagować (ruchami ciała, otwarciem oczu, prawidłowym oddychaniem).

Jeżeli jest dwóch ratowników, należy podzielić role. Jeden ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, drugi zaś uciskanie klatki piersiowej w stosunku: 30 uciśnięć na 2 wdmuchnięcia.

Wykonywanie PPŻ i stosowanie AED w systemie pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie wymaga ciągłych, przypominających szkoleń wytypowanych liderów.