Poszkodowany przytomny

 

3. Jeśli poszkodowany reaguje ruchem bądź odpowiada na pytanie:

  • pozostaw poszkodowanego w pozycji, w jakiej go znalazłeś (upewniając się, że nic mu w tym miejscu nie grozi; pamiętaj o możliwości zastosowania procedury ewakuacji), sprawdź, czy nie ma uszkodzeń ciała

  • co pewien czas sprawdzaj stan poszkodowanego i, jeśli trzeba, powiadom przełożonego (zastosuj odpowiednią procedurę wzywania służb medycznych lub innych ratowniczych).

  Ocena reakcji poszkodowanego-Poszkodowany przytomny

Przez cały czas, do przybycia pomocy, rozmawiaj z poszkodowanym!