Ciało obce w ranie

 

   Jako zasadę pierwszej pomocy przyjęto nieusuwanie z rany ciał obcych, szczególnie głęboko wbitych czy wklinowanych. Ciało obce w ranie zwykle zatrzymuje krwawienie, zaś nieumiejętna próba usunięcia go może doprowadzić do dalszego uszkodzenia tkanek.

Często zdarza się, że po usunięciu ciała obcego otwierają się uciśnięte dotychczas naczynia krwionośne, co może spowodować masywne krwawienie. Ratownik powinien ostrożnie nakrywać jałową gazą ranę wraz z ciałem obcym, nie poruszając go i nie zmieniając jego pozycji.