Uwagi dotyczące procedur ratowniczych

 

  W każdym przypadku stosowania w przedsiębiorstwie substancji i(lub) mieszanin chemicznych powinny być dostępne odpowiednie instrukcje bezpiecznego postępowania z nimi oraz odpowiednie procedury ratownicze w ramach systemu pierwszej pomocy. Podstawą opracowania instrukcji i procedur są karty charakterystyk substancji chemicznych lub mieszanin. Gdy znane są odtrutki, w procedurach postępowania ratowniczego powinno być uwzględnione ich umieszczenie w zestawach pierwszej pomocy i stosowanie. Jeśli odtrutki dla używanej w przedsiębiorstwie substancji chemicznej nie są znane, procedury ratownicze muszą zawierać tzw. postępowanie objawowe, najczęściej związane z podtrzymywaniem u poszkodowanego czynności życiowych do czasu przybycia na miejsce wypadku pomocy kwalifikowanej.


W odniesieniu do każdego przypadku zatrucia, w procedurach ratowniczych w przedsiębiorstwie należy uwzględnić:

  • przerwanie narażenia na działanie substancji chemicznej (ewakuacja poszkodowanego z miejsca narażenia oraz zdjęcie odzieży, usunięcie substancji z powierzchni skóry, płukanie oczu)
  • zahamowanie wchłaniania substancji chemicznej do organizmu (w większości zatruć drogą pokarmową wskazane jest sprowokowanie wymiotów – nie dotyczy to osób nieprzytomnych; nie należy prowokować wymiotów po połknięciu benzyny, nafty i terpentyny oraz po upływie 15 min od połknięcia substancji żrących: kwasów, zasad)
  • eliminację substancji z organizmu lub zahamowanie przemiany substancji w produkty o większej toksyczności
  • zastosowanie właściwej odtrutki (jeśli jest dostępna)
  • utrzymanie lub przywrócenie podstawowych funkcji życiowych
  • natychmiastową pomoc lekarską.