Zadławienie – ciało obce w krtani lub tchawicy

 

  Stan, w którym ciało obce zamiast do przełyku przedostanie się do krtani lub tchawicy, jest określany jako zadławienie. Ciałem obcym może być również płyn. Kiedy ciało obce dostanie się do dróg oddechowych, poszkodowany gwałtownie próbuje wciągnąć powietrze, uruchamiając wszystkie mięśnie oddechowe, i ma uczucie duszenia się. Skóra twarzy sinieje, poszkodowany jest niespokojny, przerażony, pokrywa się potem, ma przyspieszoną akcję serca. Przy całkowitym zatkaniu dróg oddechowych dochodzi do bezdechu, zatrzymania akcji serca i, jeśli poszkodowanemu nie zostanie udzielona pomoc, do zgonu.

 

Zadławienie 

Najczęściej do zadławienia dochodzi w czasie jedzenia i... rozmowy

 

   Szybka pomoc jest zatem w wypadku zadławienia ratowaniem życia. Wniknięcie ciała obcego do dróg oddechowych zwykle wyzwala odruch kaszlu, który często umożliwia wykrztuszenie ciała obcego.

Gdy poszkodowany jest w stanie wykonywać ograniczone wdechy i wydechy, należy silnie uderzać go w plecy między łopatkami (do 5 razy).

 

Gdy takie postępowanie nie przynosi skutku, należy zastosować 5 uciśnięć nadbrzusza:

  • ratujący staje z tyłu za poszkodowanym
  • obejmuje go oburącz za brzuch, w okolicy między pępkiem i wyrostkiem mieczykowatym
  • nagłym, mocnym ruchem przyciska poszkodowanego kilka razy do siebie, powodując gwałtowne uciśnięcie przepony
  • w czasie uścisku dodatkowo umieszcza zwinięte pięści w dołku podsercowym poszkodowanego.

 

ZadławienieZadławienie

Gdy poszkodowany stoi, podtrzymaj go jedną ręką, a jego głowę kieruj ku dołowi 

 

ZadławienieZadławienie 

Gdy poszkodowany leży, przekręć go nieco na bok i uderzaj między łopatkami kilka razy, trzymając za bark

 

ZadławienieZadławienie  

Cały czas pamiętaj, że poszkodowany może stracić przytomność. Nie wypuszczaj go  z uścisku!

 

    Opisane postępowanie powoduje gwałtowny, krótkotrwały, bierny wydech, podczas którego ciało obce może zostać wyciśnięte z dróg oddechowych.

 

ZadławienieZadławienie 

  Gdy poszkodowany siedzi, uderzaj go między łopatkami, podtrzymując jedną ręką, 
a jeśli to nie pomaga, ściśnij jego klatkę piersiową tak, jak to pokazano na rysunku

 

    Gdy poszkodowany traci przytomność, ułóż go bezpiecznie na wznak na twardym podłożu i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej, a następnie wdmuchiwanie powietrza w stosunku 30 do 2.