Omdlenie

 

   W przypadku omdlenia (krótkotrwałej utraty przytomności), jeśli jest zachowane oddychanie i tętno, należy na kilkanaście sekund unieść dolne i górne kończyny poszkodowanego.

Gdy takie postępowanie nie przynosi efektu, należy wezwać pomoc, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i obserwować go.

Brak powrotu świadomości może świadczyć o tym, że nie jest to zwykłe omdlenie.

 

Wyprowadzanie z omdlenia
 

Wyprowadzanie z omdlenia