Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej potrzeb użytkowników informacji z dziedziny bezpieczeństwa pracy w CIOP-PIB.
Ankieta jest anonimowa i ma na celu doskonalenie obsługi informacyjnej.

UWAGA: Przekazanie ankiety będzie możliwe po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania

 

1. Jaka tematyka źródeł informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy interesuje Pana/Panią?

zagrożeń w środowisku pracy
wypadków przy pracy
oceny ryzyka zawodowego
medycyny i fizjologii pracy ergonomii
  psychologii i socjologii pracy
rynku pracy, zasobów ludzkich
prawa pracy
inna, jaka?

 

2. Czy korzysta Pan/Pani ze źródeł informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy ukierunkowanych na:

praktykę BHP
działalność naukowo-badawczą
edukację, dydaktykę, szkolenia
  popularyzację wyników badań naukowych
innych, jakich?

 

3. Z jakich rodzajów źródeł informacji Pan/Pani korzysta?

książki drukowane
e-booki
materiały informacyjne
poradniki
  czasopisma elektroniczne
czasopisma drukowane
bazy danych
innych, jakich?

 

4. Czy uważa Pan/Pani, że dostęp do informacji i wiedzy przyczynia się do zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy?

TAK
NIE
NIE WIEM

 

5. Proszę określić Pana/Pani status zawodowy

pracodawca
pracownik
pracownik służby bhp
  pracownik naukowo–dydaktyczny
uczeń, student
inny, jaki?

 

6. Proszę określić Pana/Pani wiek

do 35
36-55
powyżej 55 lat