ANKIETA

 

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, mającej na celu doskonalenie obsługi informacyjnej Czytelników Biblioteki.
Odpowiedzi na pytania oznaczone "*" są obowiązkowe.

 

1. Proszę zaznaczyć, jak często korzysta Pani/Pan ze źródeł informacji, udostępnianych przez Bibliotekę?*

bardzo często

często

od czasu do czasu

rzadko

nigdy

 

2. Jak ocenia Pan/Pani przydatność udostępnianych źródeł informacji?*

przydatne
raczej przydatne
trudno powiedzieć
raczej nieprzydatne
nieprzydatne

 

3. Co chciałby Pan/Pani zmienić, udoskonalić w zakresie obsługi informacyjnej użytkowników?

 

4. Proszę określić Pana/Pani status zawodowy:*

uczeń, student, pracownik naukowo–dydaktyczny
pracodawca
pracownik
pracownik służby bhp
inny

 

5. Proszę określić Pana/Pani wiek:*

do 35
36-55
powyżej 55

 

UWAGA: Przycisk Wyślij jest nieaktywny do momentu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone "*".