Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2022)

 

Metody badania olśnienia przykrego na stanowiskach pracy we wnętrzach oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy

Termin: 27-28 stycznia 2022 odwołane

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 18 października 2022 Odwołane

Koszt: 260 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 21-22 lutego 2022

Koszt: 400 zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 28-29 kwietnia 3-4 października 2022

Koszt: 550 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 28-30 marca 10-12 października 2022

Koszt: 700 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 07-09 marca 03-05 października 2022

Koszt: 800 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 25-26 kwietnia 14-15 listopada 2022

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 20-21 kwietnia-odwołane 12-13 grudnia 2022

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 25-27 kwietnia 07-09 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 09-11 maja 19-21 września 2022

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 16-18 maja 21-23 listopada 2022

Koszt: 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 17-19 maja 5-7 grudnia 2022

Koszt: 450 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 23-24 maja 26-27 września 2022

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 30 maj-1 czerwca szkolenie odwołane 14-16 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 6-7 czerwca 2022 szkolenie odwołane

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 5-7 grudnia

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 3-4 listopada 2022

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne organizmu człowieka przebywającego

w środowisku gorącym – kopalnie węgla i miedzi

Termin: 24 listopada 2022

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców, producentów urządzeń, osób wykonujących pomiary hałasu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:
• znać metody pomiarów, oceny oraz określania ryzyka zawodowego związanego z hałasem słyszalnym, hałasem infradźwiękowym i hałasem ultradźwiękowym
• znać zasady prognozowania hałasu w środowisku pracy
• znać zasady doboru ochronników słuchu
• znać metody pomiaru, oceny oraz określania ryzyka zawodowego związanego z drganiami mechanicznymi

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl)


Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93