Wykaz
Opis

Parametry okoruchowe wskaźnikami obciążenia pracą umysłową
mgr inż. Joanna Kamińska

PL

mgr inż. Joanna Kamińska

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Parametry okoruchowe wskaźnikami obciążenia pracą umysłową" - streszczenie

 

Recenzja Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Recenzja Dr hab. Adam Tarnowski prof. UW

 

ENG

Joanna Kamińska, M.Sc. (Eng.)

 Doctoral thesis

 "Eye movement parameters as mental workload indicators" - abstract

 

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 12 lipca 2017 r. nadała mgr inż. Joannie KAMIŃSKIEJ stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.