Wykaz
Opis

"Łączone techniki chromatograficzne w modelowaniu sorpcji wybranych lotnych ksenobiotyków organicznych na stanowiskach pracy"
mgr Elżbieta Dobrzyńska

PL:
mgr Elżbieta Dobrzyńska

Tytuł rozprawy doktorskiej
"Łączone techniki chromatograficzne w modelowaniu sorpcji wybranych lotnych ksenobiotyków organicznych na stanowiskach pracy" - streszczenie

 

Recenzja - dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

Recenzja - Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz

 

 

ENG:
Elżbieta Dobrzyńska, M.Sc.

Doctoral thesis
"Combined chromatographic techniques in modelling sorption of selected volatile organic xenobiotics at workstations." -  abstract