Zagrożenie wybuchem i pożarem

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych naturalnych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2019, Vol. 98, 3, s. 472-477
 • Domański W.: Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 14-17
 • Grabarczyk Z.: Zagrożenie zapłonem atmosfer wybuchowych przez elektrostatyczne wyładowania ulotowe, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 2, s. 256-257
 • Grabarczyk Z.: Measurement of electric charge transferred by brush discharge from electrified dielectric or conducting surface – differences and potential source of error, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 12 , s. 314-316
 • Grabarczyk Z.: Laboratory ignition of hydrogen and carbon disulphide in atmospheric air by positive corona discharge, Journal of Electrostatics, 2013, 71, s. 1041-1045
 • Bogdan A., Chludzińska M. : Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w budynkach , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 2-5
 • Kurczewska A. : Ocena odzieży przeznaczonej do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 14-16
 • Pośniak M., Makles Z. : Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 22-25
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Michalik J.S. : Ochrona przed wybuchami w środowisku pracy. Implementacja przepisów dyrektyw ATEX do polskiego prawodawstwa, Promotor, 2005, 7-8, s. 34-38
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom, (W: III Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym"), BMP sp. z o.o.,Z.A. Puławy S.A., Puławy - Kazimierz Dolny 7-8 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Implementacja Dyrektywy Seveso II w Polsce. Dostosowanie polskich przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym do aktualnych regulacji UE - zakres niezbędnych zmian, (W: Materiały Seminarium Projekt PHARE PL 0105.04.01 "Control of Seveso II Accidents - Technical Assistance, Poland"), Brak, Częstochowa, 14 oraz 21 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Development of tools supporting the implementation of the Seveso II Directive requirements in Poland, (W: Proceedings of the 11-th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries - Loss Prevention 2004 - Full Texts), PetroChemEng, Praha, 31 maja - 3 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Zagrożenia chemiczne i radiologiczne w Polsce - ich ocena, prognozowanie, metody przeciwdziałania, (W: XXIII Konferencja Naukowa "Ratownictwo chemiczne i materiały niebezpieczne - bezpieczeństwo i zagrożenia"), Fundacja Ekologiczna Zielonych "Ratujmy Świat", Łódż, 29 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 5-7
 • Michalik J.S.: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 8
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur, Rynek Chemiczny, 2002
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (3), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1(366), s. 11-16
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2(367), s. 16-19
 • Michalik J.S., Gajek A.: Przewidywanie powstawania w trakcie awarii niebezpiecznych substancji chemicznych, nieobecnych w warunkach normalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11(376), s. 15
 • Michalik J.S., Gajek A.: Substancje niebezpieczne powstające podczas poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 10(375), s. 14
 • Michalska A., Michalski J., Strojny J.: Gaz ziemny, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001