Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Cele kampanii

 

Cele kampanii:

  1. Promowanie sposobów przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, 
  2. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych),
  3. Promowanie nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy (w tym nowych technologii),
  4. Rozwijanie współpracy w obszarze bhp między przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu komunikowania zagadnień bezpieczeństwa pracy,
  5. Badanie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania w obszarze bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy,
  6. Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka. 

 

 
Co nowego

 

        odbyły się:
XVII KONFERENCJI FORUM LIDERÓWBEZPIECZNEJ PRACY Komunikacja i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy
22-23 października 2014 r., Piła
Konferencja pt. Rola Komunikacji w Kształtowaniu Bezpiecznej Pracy”,
20 października 2014 r., Wałbrzych
III Regionalne seminarium pt.Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji”,
10-11 października 2014 r.
, Łeba
Warsztaty „BEHAPOWIEC TRENEREM BEZPIECZNEJ PRACYW XXI WIEKU”,
2-3 października 2014 r.
Radom
Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
12 września 2014 r., Olsztyn
Seminarium pt. "Dobra komunikacja elemetem bezpiecznej pracy"
10-13 lipca 2014 r.
Konferencja "Komunikacja dla bezpieczeństwa"
13-14 maja 2014 r., Płock
9 maja 2014 .r, Radom
Seminarium pn. "Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy"
4 kwietnia 2014 r., Olsztyn
Informacja PRASOWA
28 lutego 2014 r.  - ściągnij...