Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Cele kampanii

 

Cele kampanii:

  1. Promowanie sposobów przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, 
  2. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych),
  3. Promowanie nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy (w tym nowych technologii),
  4. Rozwijanie współpracy w obszarze bhp między przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu komunikowania zagadnień bezpieczeństwa pracy,
  5. Badanie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania w obszarze bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy,
  6. Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka. 

 

 
Co nowego

 

        odbyły się:

 

Warsztaty „BEHAPOWIEC TRENEREM BEZPIECZNEJ PRACYW XXI WIEKU”,
2-3 października 2014 r., Radom
Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
12 września 2014 r., Olsztyn
Seminarium pt. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”,
10-13 lipca 2014 r.
Konferencja pt. „Komunikacja dla bezpieczeństwa”
13-14 maja 2014, Płock
Warsztaty: "Jak skutecznie likwidować nawyki i rutynowe zachowania pracowników",
9 maja 2014 .r, Radom
Seminarium pn. "Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy"
4 kwietnia 2014 r., Olsztyn
Informacja PRASOWA
28 lutego 2014 r. - ściągnij...