Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Warsztaty „BEHAPOWIEC TRENEREM BEZPIECZNEJ PRACYW XXI WIEKU”
 

Interaktywne warsztaty „BEHAPOWIEC TRENEREM BEZPIECZNEJ PRACYW XXI WIEKU”

2-3 października 2014 r., Radom

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP odział w Radomiu organizują interaktywne warsztaty „BEHAPOWIEC TRENEREM BEZPIECZNEJ PRACYW XXI WIEKU” , prowadzone według autorskiego projektu Pani Elżbiety Marii Komorowskiej.

Warsztaty prowadzone będą w ramach informacyjnej kampanii społecznej  „DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY”, która koordynowana jest  przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, wykład interaktywny, symulacja rozmów, dyskusja, warsztaty-wypracowanie zachowań adekwatnych w środowisku pracy uczestników. Testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych)

Warsztaty odbędą się 2-3 października 2014r. w godzinach 9:00-16:00 w sali konferencyjnej Kowalstwo artystyczne ul. Owalna 12 26-600 Radom.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.radom.ospsbhp.pl

Informacji dodatkowych udziela
Grzegorz Szałas – OSPS BHP w Radomiu
tel: 888 500 444
grzegorz.szalas@ospsbhp.pl

 

 
Konkurs na grę

 

KONKURS NA GRĘ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY LUB W DOMU


W ramach kampanii społecznej MODA NA BEZPIECZEŃSTWO Dział BHP Oddziału Elektrownia Turów zorganizował konkurs dla dzieci pracowników elektrowni na opracowanie gry planszowej BHP. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie gry o tematyce związanej z bezpieczeństwem w pracy lub w domu.

Prace zostały ocenione przez Komisję konkursową pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla grających oraz samodzielności wykonania. Zdaniem członków komisji ocena prac  nie była łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe i bajecznie kolorowe. Niektóre gry miały dodatkowo bardzo ciekawe i oryginalne tytuły, np.: „Bezpieczna droga do gwiazd”, „Behaperowie”, „Jarzenia dla uważenia”, „Bezpieczniki”, „BHP w pracy jak na tacy”, „(Nie)bezpieczny”, „Bhp dookoła nas”, czy „Bądź bezpieczny”.

Przyznane zostały nagrody dla za I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz 3 wyróżnienia.

 

Konkurs


Pierwsze nagrody:

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda