„Dbam o swoje bezpieczeństwo i zdrowie”,pow. kłobucki, 2014

 

Konkurs plastyczny pn.: „Dbam o swoje bezpieczeństwo i zdrowie” został zorganizowany przez Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach przy współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego  w ramach  II Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia oraz kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”. Patronat nad Turniejem objął Starosta Powiatu Kłobuckiego. Celem konkursu była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka,  kształtowanie u uczniów poczucia właściwej hierarchii wartości, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie, poprawa świadomości bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. W konkursie wzięli udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kłobuckiego.

Wyniki konkurs:

Kategoria - przedszkola

Nagrodzeni:  I miejsce             Amelia Puchała – Przedszkole w Węglowicach

                                                 Dominika Heininger – Przedszkole w Bieżeniu

                      II miejsce           Emilia Krawczyk – Przedszkole w Pile Pierwszej

                      III miejsce          Wanessa Cierpiał – Przedszkole w Kalei

                      wyróżnienie       Kornelia Pasieka – Oddział Przedszkolny w Borowem

                                                 Lena Wilk – Przedszkole w Węglowicach

Kategoria - klasy I-III

Nagrodzeni: I miejsce               Kamil Wilk – Szkoła Podstawowa w Borowem

                     II miejsce             Julia Mielczarek – Szkoła Podstawowa w Bieżeniu

                                                  Paulina Hobot – Szkoła Podstawowa w Węglowicach

                                                  Nadia Przybylska – Szkoła Podstawowa w Kalei

                                                  Amelia Syrek – Szkoła Podstawowa w Borowem

                     III miejsce            Filip Wach – Szkoła Podstawowa w Węglowicach

                                                  Nikola Sośniak – Szkoła Podstawowa w Bieżeniu

                     wyróżnienie         Aleksandra Fiącek – Szkoła Podstawowa w Borowem

                                                  Mateusz Pach – Szkoła Podstawowa w Borowem

                                                  Oliwia Janik – Szkoła Podstawowa w Węglowicach

                                                  Kacper Olszewski – Szkoła Podstawowa w Kalei

                                                  Oliwier Flak – Szkoła Podstawowa w Węglowicach

Kategoria - klasy IV-VI

Nagrodzeni: I miejsce               Oliwia Fikier – Szkoła Podstawowa Węglowicach

                     II miejsce             Dominika Izydorczyk - Szkoła Podstawowa w Bieżeniu

                     III miejsce           Wiktoria Bryła - Szkoła Podstawowa w Borowem

                     wyróżnienie         Wiktoria Jelonek – Szkoła Podstawowa we Wręczycy

       Wielkiej

                                                  Dawid Rygalik – Szkoła Podstawowa w Białej

                                                  Aleksandra Chazy – Szkoła Podstawowa w

       Ostrowach nad  Okszą

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbyło się w dniu 30 maja 2014 roku w Zespole Szkół w Węglowicach.