Konkurs plastyczny pn: „Aktywni 50+ (Warszawa, Giżyce) 2012

 

Konkurs plastyczny pn. „Aktywni 50+” dla uczniów szkół podstawowych był zorganizowany równolegle z konkursem na plakat bezpieczeństwa pracy pod tym samym tytułem. Wzięły w nim udział współpracujące z Instytutem od 2004 roku trzy szkoły podstawowe z Warszawy i Giżyc (ponad 500 uczniów). 

Pierwszy etap konkursu zorganizowano na terenie szkół, gdzie opiekunowie konkursu dokonali - zgodnie z regulaminem - wyboru 10 najlepszych prac kwalifikujących się do II etapu konkursu. Posiedzenie Jury konkursu odbyło się w dniu 17 października 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 341 w Warszawie. Spośród ok. 60 zaprezentowanych na posiedzeniu prac, Jury przyznało 6 nagród głównych i 10 wyróżnień. 

Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 
Z grupy wiekowej - klasy I – III: 
Nagrody główne   
1. Oliwia Rowicka, kl. I, S.P. nr 341 w Warszawie 
2. Paweł Arkuszewski, kl. I, S.P. w Giżycach 
3. Milena Nowak, kl. III, SP. nr 341 w Warszawie 
Wyróżnienia 
1. Dominika Kamińska, kl. I, SP w Giżycach 
2. Aleksandra Bartoszek, kl. III, SP. nr 341 w Warszawie 
3. Anita Skibińska, kl. III, S.P. nr 341 w Warszawie 
4. Alicja Krawczyk, kl. I, S.P. nr 341 w Warszawie 
5. Weronika Pelc, kl. I, S.P. nr 341 w Warszawie 

Z grupy wiekowej - klasy IV – VI: 
Nagrody główne   
1. Beata Arkuszewska, kl. V, S.P. w Giżycach 
2. Adrianna Kornacka, kl. V, S.P. w Giżycach 
3. Wiktoria Owczarczyk, kl. V, S.P. nr 341 w Warszawie 
Wyróżnienia 
1. Aleksandra Pręgowska, kl. VI, S.P. nr 341 w Warszawie 
2. Roksana Harmas, kl. IV, S.P. nr 341 w Warszawie 
3. Aleksandra Aniołek, kl. V, S.P. nr 150 w Warszawie 
4. Zuzanna Balcerak, kl. IV, S.P. w Giżycach 
5. Katarzyna Matusiak , kl. VI, S.P. w Giżycach 

Nagrodzone i wyróżnione prace 

Otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w czasie uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej plakatów bezpieczeństwa pracy pn. „Aktywni 50+” w dniu 30 października 2012 r. w siedzibie Centralnego instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody i dyplomy, autorzy prac wyróżnionych - upominki i dyplomy, a opiekunowie laureatów pisemne podziękowania.