Konkursy plastyczne dla dzieci uczestniczących w pikniku naukowym - 2000

Konkursy plastyczne dla dzieci uczestniczących w pikniku naukowym, zorganizowanym przez CIOP w Warszawie

Rok 2000

Głównym celem pikniku naukowego, zorganizowanego na terenach wokół siedziby Instytutu, była promocja zasad bezpiecznego postępowania podczas pracy, nauki i zabawy. W przygotowanym na tę okazję „Przedszkolu bhp” przez cały czas trwania pikniku odbywały się konkursy plastyczne dla dzieci. Był konkurs pn.: Bezpieczna zabawa - bezpiecznie na podwórku”, „Hałas”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpiecznie w domu”. Temat każdego kolejnego konkursu był wcześniej omawiany z grupą dzieci, które do niego przystępowały. Uczestnicy konkursów otrzymywali pamiątkowe dyplomy. Wydano ich ok. 200. W konkursach uczestniczyło ok. 200 dzieci.