Noise Control 2013

 

XVI Międzynarodowa Konferencji Zwalczania Hałasu Noise Control 2013, która odbyła się w dniach 26-29 maja 2013 r. w hotelu ZAMEK RYN, była adresowana do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronie środowiska pracy i środowiska naturalnego. 

 

Przewodniczący
Komitetu Naukowego
prof. zw. dr hab. inż.
Zbigniew Engel
Honorowy Przewodniczący
 Komitetu Naukowego
prof. dr hab. med.
Danuta Koradecka
Przewodniczący
 Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż.
Wiktor Marek Zawieska,
prof. nadzw. CIOP-PIB

 

Celem Konferencji było upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym na temat stanu wdrożenia wymagań dyrektyw UE, kierunków europejskich prac normalizacyjnych, wyników prac naukowych oraz realizacji konkretnych rozwiązań technicznych służących walce z hałasem.

W konferencji uczestniczyło 139 osób reprezentujących następujące kraje: Francję, Indie, Macedonię, Niemcy, Rumunię, Słowację, USA, Włochy i Polskę, które zaprezentowały między innymi instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorstwa. Ponadto dużą grupę uczestników stanowili przedstawiciele producentów i dystrybutorów aparatury pomiarowej oraz wyrobów dla ochrony przed hałasem i drganiami.

W konferencji wzięli w niej udział wybitni uczeni – między innymi prof. Zbigniew Engel, Przewodniczący Rady Naukowej CIOP-PIB; prof. Adam Lipowczan; prof. Stefan Weyna; prof. Antoni Śliwiński; dr Eleonora Carletti, Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Jednostek Notyfikowanych „Noise Emission”.