Lista podstawowych zasad bezpieczeństwa

 

Lista podstawowych zasad bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-2 (dotyczy kategorii B, 1, 2, 3, 4)

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ
tak nie nie dotyczy
UWAGI
1. Czy zastosowano odpowiednie materiały i technologie produkcji ze względu na spodziewane obciążenia mechaniczne, cieplne, chemiczne itp.?1      
2. Czy zastosowano odpowiednie do zapotrzebowania na natężenie przepływu cieczy hydraulicznej wymiarowanie i dobór przewodów oraz przepływów nominalnych zastosowanych zaworów, rozdzielaczy itp.?      
3. Czy dokonano właściwego doboru, łączenia, układu montażu i zainstalowania elementów/układów (tzn. przestrzegano wskazówek producenta, kart katalogowych produktów, instrukcje instalowania itp.)?      
4. Czy zastosowano zasadę rozładowania energii w układzie hydraulicznym w celu uzyskania stanu bezpieczeństwa, o ile nie stanowi to dodatkowego zagrożenia ?      
5. Czy zastosowano właściwe mocowanie podzespołów (np. połączenia śrubowe są zabezpieczone przed poluzowaniem itp.)?      
6. Czy zastosowano układ ograniczenia ciśnienia (poprzez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa przy układzie pompy)  Uwaga: w układzie mogą być użyte dodatkowo zawory przelewowe/redukcyjne w innych częściach układu hydraulicznego w zależności od aplikacji.      
7. Czy zastosowano elementy ograniczające/zmniejszające prędkości elementów roboczych (np. poprzez zastosowanie zaworów dławiąco zwrotnych przy siłownikach)?      
8. Czy zastosowano dostateczne środki w celu uniknięcia zanieczyszczenia oleju hydraulicznego (zastosowano filtry o odpowiedniej dokładności filtracji) Uwaga: W przypadku układów hydraulicznych gdzie jest zastosowana technika proporcjonalna bądź serwotechnika zalecana jest większa precyzja filtracji oleju poprzez zastosowanie filtrów wysokociśnieniowych oraz o odpowiedniej jakości filtracji, zgodnie z zaleceniami producenta (najczęściej nie gorszej niż 10µm)      
9. Czy zakres czasu włączania jest właściwy? Uwaga: Należy dążyć do tego by przewody hydrauliczne były w miarę możliwości jak najkrótsze, a elementy sterowania siłownikiem (rozdzielacze) jak najbliżej elementu sterowanego.      
10. Czy podzespoły będą właściwie funkcjonować w warunkach środowiskowych, w jakich będzie użytkowana maszyna (temperatura, wilgotność, drgania, zanieczyszczenia itp.)?      
11. Czy układ jest zabezpieczony przed nieoczekiwanym rozruchem (np. poprzez powrót rozdzielaczy do stanu bezpiecznego po zaniku energii, redundancję zaworów sterujących siłownikiem itp.)?      
12. Czy ograniczono liczbę elementów w układzie do niezbędnego minimum?      
13. Czy zapewniono właściwy zakres temperatur pracy całego systemu?      
14. Czy funkcje bezpieczeństwa są oddzielone od innych funkcji realizowanych w hydraulicznym układzie sterowania?      

1 Zasada bezpieczeństwa adresowana do producenta podzespołów układu hydraulicznego.