Streszczenie

Zastosowanie nanododatków mineralnych w konstytutywnych strukturach bionicznych w celu poprawy odporności na przecięcie materiałów rękawic ochronnych

Kierownik projektu: mgr inż. Paulina Kropidłowska

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania rękawic ochronnych związana
z podniesieniem odporności na przecięcie poprzez implementację nanododatków mineralnych oraz modelowanie struktury powierzchni materiałów tekstylnych w celu uzyskania inspirowanych bioniką właściwości ochronnych.

Rozwiązanie to zapewni użytkownikowi podwyższoną ochronę rąk przed przecięciem spowodowanym kontaktem z ostrym i chropowatym przedmiotem podczas wykonywania czynności manualnych na stanowisku pracy, a jednocześnie stanowić będzie wyrób
o innowacyjnych właściwościach ochronnych inspirowanych bioniką.

Zastosowano analogie przyrodnicze poprzez funkcjonalizację materiałów tekstylnych. Jako źródło inspiracji wytypowano zwierzęta z rodziny gadów, których skóra pokrywa jest łuskami
i tarczkami oraz z gatunku ssaków łożyskowych, których skóra zbudowana jest z płytkowych systemów ochronnych. Wypukłe struktury inspirowane bioniką otrzymywano poprzez naniesienie past polimerowych wzmocnionych dodatkami zróżnicowanymi pod względem składu chemicznego oraz frakcji ziaren.

 

Zastosowanie analogii przyrodniczej w procesie modelowania struktury bionicznej do zastosowania w antyprzecięciowych rękawicach ochronnychJednostka: Pracowania Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022