Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie międzynarodowego czasopisma naukowego „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics” (JOSE)

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Gołębiowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie i wydanie 3 tomów kwartalnika JOSE (t. 23, t. 24, t. 25). Opublikowano w nich 211 artykułów; autorami 13 z nich są pracownicy CIOP-PIB. We wszystkich 3 tomach JOSE przeważają artykuły autorów z krajów azjatyckich – 98 artykułów i z Europy – 83 artykuły, w tym z Polski – 29. Pozostałe artykuły zostały przesłane z Ameryki Północnej –
14, z Ameryki Południowej – 10 oraz z Australii i Afryki – 6.

Artykuły złożone w redakcji JOSE podlegały ustalonej procedurze stopniowego opiniowania i recenzowania.

Zasobność teki redakcyjnej oraz utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego czasopisma umożliwiało stosowanie coraz surowszej oceny napływających artykułów. W związku z tym, z różnych powodów redakcyjnych: począwszy od braku potwierdzenia, że jest się autorem nadesłanego artykułu, przez negatywne recenzje, do niestosowania się do uwag technicznych, nie zakwalifikowano do opublikowania w JOSE około 64% artykułów.

Ogłoszony w 2019 r. wskaźnik cytowań JOSE – Impact Factor za 2018 – wyniósł 1,377;
a 5-letni Impact Factor – 1,470. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi; Impact Factor za rok 2017 wynosił 0,648, a 5-letni – 0,873. Rosnąca liczba przysyłanych z całego świata artykułów świadczy o coraz większym zainteresowaniu kwartalnikiem.

Upowszechnianie informacji o JOSE i opublikowanych w nim artykułach następowało dzięki indeksowaniu w międzynarodowych bazach danych czasopism naukowych: Science Citation Index®; Social Sciences Citation Index®; Journal Citation Reports®; Social Scisearch®; SCOPUS®; Mosby’s Nursing Index; Medline®; Reaxy’s Medicinal Chemistry; EBSCO.

 

  Czasopismo naukowe „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics” (JOSE)  
 

Zadanie 4.G.14. Czasopismo naukowe „International Journal of Occupational Safety

and Ergonomics” (JOSE)

 


Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019