Wykaz Projektów
Streszczenie

Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej w polu bliskim

Kierownik projektu: mgr inż. Grzegorz Szczepański

Streszczenie projektu:

Wizualizacje parametrów pola akustycznego to stosunkowo nowa metoda prezentacji informacji w dziedzinie badań hałasu. Umożliwia ona zobrazowanie zachodzących w polu akustycznym procesów jak choćby zjawisk odbicia i ugięcia fali dźwiękowej, a także zobrazowanie kierunku propagacji dźwięku. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna, by ocenić poprawność zastosowania zabezpieczeń przeciwhałasowych, zlokalizować źródła emisji hałasu czy też określić kierunkowość promieniowania hałasu danego źródła.

Celem zadania było opracowanie mobilnego stanowiska badawczego do wizualizacji emisji dźwięku maszyn i urządzeń oraz przegród akustycznych. Mobilne stanowisko umożliwia wizualizację parametrów pola akustycznego, bazującą na bezpośrednim pomiarze prędkości akustycznej cząstek, co pozwala na bezpośredni pomiar podstawowych wielkości wektorowych charakteryzujących pole akustyczne oraz na wyznaczenie i zobrazowanie rozkładu energetycznego pola akustycznego.

W ramach realizacji zadania skompletowano aparaturę pomiarową i pomocniczą, dokonano wstępnego badania za pomocą mobilnego stanowiska oraz utworzono program komputerowy wspomagający wykonywanie badań. Następnie wykonano pilotażowe badania weryfikacyjne opracowanej procedury pomiarowej. Przeprowadzono je na 9 obiektach, a dotyczyły one promieniowania hałasu oraz wpływu zmiany parametrów analiz zarejestrowanych sygnałów na otrzymywane wyniki. Opracowane stanowisko zweryfikowano także w warunkach rzeczywistych, w tym m.in. badanie wycieków akustycznych (przesłuchów bocznych), emisji dźwięku maszyn i urządzeń.
W ramach badań weryfikacyjnych oprócz badań wykonywanych za pomocą mobilnego stanowiska realizowano również pomiary 2 innymi systemami, tj. kamerą akustyczną oraz systemem pomiarowym PULSE. Łącznie przeprowadzono pomiary dla maszyn w 7 przedsiębiorstwach. Rejestracji za pomocą opracowanego stanowiska dokonano w 15 obszarach pomiarowych. Badania obejmowały m.in. pomiary emisji hałasu transformatorów, agregatu prądotwórczego, prasy, ciągu linii produkcyjnej, stanowiska do badania parametrów paliw, śrutownicy z branży przemysłu ciężkiego oraz pieca do komponentów elektronicznych. W ramach każdego z badań sporządzano wizualizacje natężenia dźwięku. Opracowano także materiały informacyjne upowszechniające możliwości wsparcia przedsiębiorstw w zakresie wykonywania badań emisji hałasu maszyn i urządzeń za pomocą mobilnego stanowiska. Ulotka z ofertą przeprowadzenia badań z użyciem mobilnego stanowiska została upowszechniona wśród ośrodków przemysłowych i służb BHP. Prowadzono także promocję opracowanego stanowiska na Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych oraz Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych.

 

Zadanie 2.G.06. Wizualizacja rozkładu wektorowego natężenia dźwięku emitowanego przez piec

 

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym i 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 3 konferencjach międzynarodowych.

 

 

 

Materiały informacyjne dotyczące mobilnego stanowiska do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej w polu bliskim

Autor: Grzegorz Szczepański

2019 r.Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019