Wykaz Projektów
Streszczenie

Aplikacja wspomagająca dobór ochronników słuchu przeznaczona do zainsta-lowania w urządzeniach przenośnych typu smartfon lub tablet

Kierownik projektu: dr inż. Emil Kozłowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie aplikacji przeznaczonej do zainstalowania w urządzeniach przenośnych typu smartfon lub tablet, wspomagającej dobór ochronników słuchu do hałasu występującego na stanowiskach pracy.

Opracowana aplikacja umożliwia dobór ochronników słuchu z wykorzystaniem metod: pasm oktawowych, HML i SNR oraz przeprowadzenie pomiaru poziomu dźwięku A i poziomu dźwięku C oraz pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych o częstotliwościach środkowych od 125 do 8000 Hz.

W ramach zadania opracowano także program komputerowy służący do tworzenia bazy danych ochronników słuchu. Program ten jest uruchamiany w przeglądarce internetowej i zarządzany przez administratora. W programie tym utworzono 24 rekordy będące strukturą bazy danych, w które można wpisywać informacje charakteryzujące ochronniki słuchu. Oprócz podstawowych informacji o ochronnikach słuchu utworzono rekordy, w których można wpisywać wartości wszystkich parametrów określających tłumienie ochronników słuchu, niezbędnych do przeprowadzenia ich doboru, tj. wartość średnią tłumienia dźwięku, odchylenie standardowe tłumienia dźwięku oraz parametry H, M, L i SNR. Wykorzystując opracowany program, utworzono bazę danych ochronników słuchu, w której znajduje się 61 modeli ochronników słuchu, w tym 32 modele nauszników przeciwhałasowych i 29 modeli wkładek przeciwhałasowych. Administrator może rozszerzać tę bazę o kolejne ochronniki słuchu, wykorzystując opracowany program, a także niezależnie przez instalowaną na urządzeniach przenośnych aplikację do zarządzania bazą danych. Rozszerzona baza danych będzie dostępna dla każdego użytkownika aplikacji wspomagającej dobór ochronników słuchu przez udostępnioną w aplikacji funkcję aktualizacji.

Działanie aplikacji zostało poddane weryfikacji polegającej na porównaniu wyników doboru ochronników słuchu za pomocą aplikacji i wyników doboru uzyskanych z niezależnych od aplikacji obliczeń w programie Excel. Weryfikacja wskazała na poprawność zaimplementowanych w aplikacji formuł stosowanych przy doborze ochronników słuchu. Ponadto funkcjonalność aplikacji została zweryfikowana przez specjalistów z zakresu BHP. Po weryfikacji aplikację rozszerzono o 2 funkcjonalności polegające na możliwości tworzenia raportu z doboru oraz grupowania wyników doboru.

Opracowano także materiały informacyjne w formie ulotki prezentujące opracowaną aplikację, przygotowane do druku oraz do zamieszczenia na stronie internetowej CIOP-PIB i na Facebooku CIOP-PIB, oraz instrukcję dla użytkowników aplikacji.

Zadanie 2.G.15. Widok ekranu aplikacji z wynikami doboru ochronników słuchu metodą pasm oktawowych

 

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym, w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym i w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 2 konferencjach międzynarodowych i 2 konferencjach krajowych.

 

 

 

Aplikacja wspomagająca dobór ochronników słuchu. Materiały informacyjne.

Autor: dr inż. Emil Kozłowski

2019 r.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019