Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i aktualizacja oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich przedsiębiorstwach.

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania rozbudowano, udoskonalono i zaktualizowano komputerowy system STER wspomagający zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie, zgodnie z postępem wiedzy i legislacji , a także z uwzględnieniem doświadczeń i potrzeb zgłaszanych przez jego użytkowników.
Opracowano łącznie 3 wersje systemu STER: 8.3; 8.4; 8.5, o sukcesywnie zwiększonej funkcjonalności, odwołujące się do baz danych, umieszczone w wersji instalacyjnej na nośniku optycznym, wraz z dokumentacją. Aktualnie system STER jest wdrożony i wykorzystywany w ponad 500 przedsiębiorstwach na terenie całej Polski.
Na stronach tematycznych serwisu internetowego poświęconego systemowi STER upowszechniano materiały informacyjne dotyczące jego efektywnego użytkowania. W poszczególnych latach realizacji zadania średnia liczba wejść na stronach serwisu była na poziomie powyżej 20 tys.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013