Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność informacyjna Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS) dla krajowych i zagranicznych użytkowników, w ramach współpracy z Międzynarodowym Centrum CIS-ILO i siecią innych Centrów CIS.

Kierownik projektu: mgr Barbara Szczepanowska

Streszczenie projektu:

Zrealizowane prace w ramach zadania obejmowały:
- upowszechnianie w kraju zagadnień bezpieczeństwa pracy i tematów pokrewnych, a także zapewnianie dostępu do zagranicznych informacji i wydawnictw wszystkim zainteresowanym tą tematyką,
- uczestnictwo w krajowej kampanii związanej ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 28 kwietnia,
- upowszechnianie, także za granicą, informacji i materiałów nt. polskich wydarzeń i osiągnięć w zakresie bhp przez udział w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji, w tym produktów Międzynarodowego Centrum CIS,
- kontynuację i rozwój aktywnej współpracy międzynarodowej z ILO, w tym z działem BHP i Międzynarodowym Centrum CIS, innymi Centrami CIS, Biblioteką ILO i pokrewnymi instytucjami,
- prowadzenie współpracy krajowej z różnymi instytucjami. Przekazywano i pozyskiwano materiały i informacje związane z problematyką bezpieczeństwa pracy.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Szczepanowska B., World Day for Safety and Health at Work, 28 April, Poland. Activites of the Polish National CIS Centre in promoting the Day and its Message., BARENTS. Newsletter on Occupational Health and Safety, 14,2: 52-56., 2011
  2. Szczepanowska B., Information source of Polish OSH literature in English: the OSH-BHP Database., BARENTS. Newsletter on Occupational Health and Safety, 14, 2: 57-58., 2011
  3. Szczepanowska B., 28 kwietnia - data ważna dla pracowników i pracodawców. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 4: 2-3., 2011
  4. Szczepanowska B., Rola informacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy - międzynarodowej źródła informacji o "zielonej" ekonomii., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9: 30-31., 2012
  5. Szczepanowska B., Upowszechnianie informacji o bhp za pomocą elektronicznych baz danych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1: 20-22., 2012
  6. Szczepanowska B., Nowe źródła informacji MOP o prblematyce pracy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 11: 26-28., 2013

 Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013