Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw i materiałów upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Kierownik projektu: mgr Bożena Popowicz

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania kontynuowano aktywną działalność wydawniczą Instytutu, służącą szerokiemu upowszechnianiu problematyki dotyczącej ergonomii, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Przygotowane wydawnictwa były merytorycznie związane z interdyscyplinarnym zakresem działalności Instytutu, adresowane do różnych grup odbiorców . Opracowano i wydano 8 monografii, 67 poradników i broszur oraz materiały informacyjne i ulotki (ponad 30).Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013