Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma naukowego Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy.

Kierownik projektu: mgr Ewa Fotek-Olszewska

Streszczenie projektu:

Kwartalnik Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji ds Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. W ramach realizacji zadania opracowano i wydano 12 numerów kwartalnika (trzy roczniki: XXVII, XXVIII i XXIX), w których opublikowano 116 artykułów. Wszystkie artykuły zgłoszone do opublikowania były recenzowane przez niezależnych recenzentów.
Kwartalnik jest indeksowany w bazach czasopism: BazTech, CISDOC, Chemical Abstracts (CAS), Index Copernicus i OSH UPDATE.Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013