Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój internetowej bazy wiedzy ChemPył wspomagającej prowadzenie oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne.

Kierownik projektu: mgr Elżbieta Dobrzyńska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było dostarczenie pracodawcom użytecznego narzędzia wspomagającego działania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych na stanowiskach pracy różnych sektorów gospodarki narodowej, w postaci zmodernizowanej i rozbudowanej internetowej bazy wiedzy CHEMPYŁ.
Wykonane prace miały na celu opracowanie i wprowadzenie do bazy materiałów dotyczących narażenia na substancje chemiczne pracowników zakładów stosujących substancje i mieszaniny chemiczne. Efektem jest ponad 100 opisanych i stabelaryzowanych przykładów tego typu narażenia pracowników, m.in. w przemyśle metalowym, metalurgicznym, spożywczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także w zakładach usługowych. Jednocześnie kontynuowano prac związane z modernizacją, aktualizacją i rozbudową serwisu.
Efektem zadania jest zaawansowany, estetyczny i funkcjonalny serwis www - baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, oparty na opracowanym systemie zarządzania treścią.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M., Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzodifurany w procesach wysokotemperaturowej obróbki metali., Przemysł Chemiczny, 91, 6: 1000-1004., 2012
  2. Pośniak M., Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Projektowane nanomateriały w środowisku pracy. Narzędzia do oceny ryzyka., Przemysł Chemiczny, 91, 4: 588-593., 2012
  3. Dobrzyńska E., Pośniak M., Woźnica A., Baza ChemPył - źródło informacji o zagrożeniach chemicznych w środowisku pracy., Chemik, 9, 66: 998-1005., 2012

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013