Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie zasad stosowania podsystemów transmisji danych w związanych z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn.

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Strawiński

Streszczenie projektu:

Sformułowano wytyczne określające warunki i ograniczenia stosowania podsystemów transmisji danych w związanych z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn i linii produkcyjnych. Opracowano także listę kontrolną do oceny spełnienia wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego w takich systemach. następnie opracowano poradnik dotyczący zasad stosowania podsystemów transmisji danych w związanych z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn, do którego włączono wcześniej przygotowane materiały.
Opracowano również materiały szkoleniowe w formie prezentacji komputerowej , które będą wykorzystane podczas szkoleń.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Strawiński T., Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 5: 10-14., 2013
  2. Strawiński T., Zasady stosowania podsystemów transmisji danych w związanych z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn., CIOP-PIB, Warszawa., 2013
  3. Strawiński T., Wprowadzenie do użytkowania i eksploatacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Cz. 1. Spełnienie wymagań zasadniczych wynikających z Dyrektywy 2006/42/WE., Utrzymanie Ruchu, 2: 34-37., 2013
  4. Strawiński T., Wprowadzenie do użytkowania i eksploatacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Cz. 2., Utrzymanie Ruchu, 3: 75-76., 2013
  5. Strawiński T., Wprowadzenie do użytkowania i eksploatacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Cz. 3. Zjawisko obchodzenia urządzeń ochronnych., Utrzymanie Ruchu, 4: 37-38., 2013

 Jednostka: Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013