Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania skuteczności działania wyciągów laboratoryjnych na stanowiskach pracy.

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Jankowski

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano założenia techniczne stanowiska badawczego z użyciem metody wizualizacji przepływu, anemometrycznej i znacznikowej. Wykonano badania skuteczności działania wybranych wyciągów w warunkach laboratoryjnych i w warunkach ich użytkowania. Badania prowadzono podczas rozruchu wyciągów po ich zainstalowaniu, podczas konserwacji oraz w celu oceny zgodności z wymaganiami.
Opracowano zalecenia w zakresie doboru parametrów pracy wyciągów laboratoryjnych w celu ochrony przed ryzykiem związanym z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza. Na podstawie zaleceń przygotowano pakiet edukacyjny składający się z karty modułu, materiału źródłowego, zadań aktywizujących, zestawu pytań kontrolnych, materiałów dodatkowych, z którymi powinien zapoznać się słuchacz oraz prezentacji komputerowej. W celu weryfikacji opracowanych zaleceń i materiałów szkoleniowych przeprowadzono pilotażowe szkolenie dla przedstawicieli PSSE, PIP, PIS i OSPS BHP oraz producentów wyciągów laboratoryjnych i pracowników służb eksploatacyjnych instalacji wentylacji.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Jankowski T., Znaczniki gazowe w badaniach dygestorów laboratoryjnych., Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 43,4, s. 161-166., 2012
  2. Jankowski T., Badania skuteczności działania wyciągów laboratoryjnych., Instal, 11, s. 32-36., 2012
  3. Jankowski T., Wpływ zmian w przepływie powietrza na wydajność dygestorów chemicznych., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, s. 323-324., 2013
  4. Jankowski T., Zalecenia do oceny ochrony przed ryzykiem związanym z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza w laboratoriach. Dobór parametrów pracy wyciągów laboratoryjnych., CIOP-PIB, Warszawa, 25 s., 2013
  5. Pleban D., Jakość akustyczna maszyn., CIOP-PIB, Warszawa, 184 s., 2012

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013